ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
folder ข้อมูลผู้บริหาร
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder ประกาศยกฐานะ
บริการข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู่ บ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองเต่า หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ป้ายคอนกรีตและประตูสแตนเลสโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านตาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านวังชมพู หมู่ที่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านดงอีด่อย หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านตาด หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการโครงการขุดลอกหนองเต่า หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประเมิน-ITA-64
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216