ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : NzMKJC9Fri113533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้