messager
 
เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 91
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 87
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 63
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด วันที่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 90
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 111
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด วันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 60
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด ครั้งแรก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 73
หนังสือเรียกประชุมสภาครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 128
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1